LIETUVA

KVIEČIAME Į PAKARTOTINĮ AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 24 d. 11:00 val. šauktas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas narių skaičius, t.y. nebuvo kvorumo.

 

K V I E Č I A M E į pakartotinį  AVAKA Visuotinį narių susirinkimą 2019 M. BALANDŽIO 26 D. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

Susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.  

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;
2) Audito ataskaitos pristatymas;
3) Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>
4) Stebėtojų komisijos informacija;
5) Įstatų pataisų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>
6) Kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pataisų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>> 
7) Socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pataisų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>
8) Specialaus fondo aprašo tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>

 

Dalyvių registracija: 10:30-11:00 val.

 

Dalyviai, užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!