Pagal Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau – ATGTĮ) viena iš autorių ir gretutinių teisių yra viešo paskelbimo teisė.

 

Viešo paskelbimo sąvoka pagal ATGTĮ suprantama kaip kūrinio viešas perdavimas laidais, bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų jį pasiekti individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku.

 

Praktiniu požiūriu viešo paskelbimo teisė reiškia tai, kad teisių turėtojui suteikiama teisė gauti atlyginimą už jo kūrinių panaudojimą kuomet kūriniai yra naudojami juos paskelbiant viešai.

 

Kaip tai veikia?

 

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys ūkio subjektai savo patalpose (kambariuose) paprastai yra įrengę televizorius, per kuriuos yra viešai skelbiamos televizijos programos.

 

Atitinkamai, šių televizijos programų turinį sudaro audiovizualiniai kūriniai (filmai, serialai, televizijos laidos), kurie yra saugomi ATGTĮ.

 

Tokiu būdu, apgyvendinimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų atliekamas televizijos programų signalų išplatinimas kambariuose per televizorius yra kvalifikuotinas kaip viešas AVAKA administruojamų autorių ir gretutinių teisių saugomų kūrinių paskelbimas.

 

Pažymėtina, kad tokio pobūdžio viešas paskelbimas yra teisėtas ir galimas tik tuo atveju, jei autorių ir gretutinių teisių naudotojas (apgyvendinimo paslaugas teikiantis ūkio subjektas) turi autorių ir gretutinių teisių turėtojų sutikimą – licenciją.

 

AVAKA atstovaujamų audiovizualinių kūrinių teisių turėtojų vardu suteikia licencijas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams leidimus viešai skelbti AVAKA repertuarą sudarydama licencines sutartis.

 

AVAKA darbo apimtis administruojant viešo paskelbimo teisę apima:

 • derybų procesai su kūrinių naudotojais (apgyvendinimo paslaugas teikiančiais ūkio subjektais) ir juos atstovaujančiomis organizacijomis;
 • licencinių tarifų nustatymas;
 • sutarčių sudarymas su apgyvendinimo paslaugas teikiančiais subjektais;
 • mokėjimų administravimas;
 • duomenų surinkimas ir apdorojimas;
 • skolų išieškojimas;
 • atlyginimo surinkimas;
 • surinkto atlyginimo paskirstymas;
 • paskirstyto atlyginimo išmokėjimas.

AVAKA ATSTOVAUJAMI TEISIŲ TURĖTOJAI   AVAKA administruoja šių teisių turėtojų viešo paskelbimo teisę:

 • audiovizualinių kūrinių pirmojo įrašo gamintojų (prodiuserių);
 • audiovizualinių kūrinių autorių, kurias yra laikomi:

režisierius, scenarijaus autorius, dialogo autorius, dailininkas, operatorius ir muzikos (su tekstu ar be teksto), sukurtos specialiai audiovizualiniam kūriniui, autorius.

 

 

LICENCINĖ SUTARTIS DĖL VIEŠO PASKELBIMO APGYVENDINIMO ĮSTAIGOSE >>>