Socialinis – kultūrinis fondas

 

PARAMA KŪRYBINIAMS PROJEKTAMS

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA, siekdama skatinti bei prisidėti prie Lietuvos kūrėjų darbų sklaidos, iniciatyvų, skatinančių audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų kūrybą, o taip pat siekdama padėti jauniems audiovizualinių kūrinių kūrėjams įsteigė Socialinį – kultūrinį fondą. Fondo veiklą bei finansavimo tvarką reglamentuoja 2019 m. balandžio 26 d. Visuotiniame narių susirinkime patvirtintos   Audiovizualinių kūrinių autorių socialinėms – kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo taisyklės.

 

Pagal patvirtintas taisykles lėšos gali būti skirtos audiovizualinio sektoriaus stiprinimui ir kūrybiškumo skatinimui, pavyzdžiui, rengiant:

 renginius,

konkursus,

festivalius,

profesinės meistrystės dirbtuves,

konferencijas ar kitus panašius renginius, kuriuose naudojami audiovizualinių kūrinių autorių kūriniai, ir kitus renginius ar projektus, kuriuose stiprinamos TV ir kino kūrėjų profesinės kompetencijos.  

 

Paraiškos priimamos du kartus per metus iki kovo 31 d. ir iki rugsėjo 30 d.

 

AVAKA PARAMA NELAIMĖS ATVEJU

2018 m. visuotiniame narių susirinkime priimtas sprendimas prisidėti prie AVAKA narių socialinės gerovės, ir AVAKA Taryba sprendimu priimamos paraiškos vienkartinėms tikslinėms išmokoms.

Socialinio fondo lėšos yra skiriamos išskirtinai tik AVAKA narių socialiniams poreikiams tenkinti.

Iš Socialinio fondo gali būti skirtos vienkartinės išmokos:

 – Nario mirties atveju jo artimiesiems;

 – Nariui, įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio pasekoje Narys laikinai netenka darbingumo;

 – Nariui, susirgus kritine liga;

– Kitais atvejais, kai Taryba priima sprendimą skirti tikslinę išmoką

 

Teikiamas laisvos formos prašymas.Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

1

 • TRUMPAS KINAS

9

1

 • TRUMPAS KINAS

10

1

 • TRUMPAS KINAS

11

1

 • TRUMPAS KINAS

12

1

 • TRUMPAS KINAS

13

1

 • TRUMPAS KINAS

14

1

 • TRUMPAS KINAS

15

1

 • TRUMPAS KINAS

16

1

 • TRUMPAS KINAS

17

1

 • TRUMPAS KINAS

18

1

 • TRUMPAS KINAS

19

1

 • TRUMPAS KINAS

20

1

 • TRUMPAS KINAS

21

1

 • TRUMPAS KINAS

22

1

 • TRUMPAS KINAS

23

1

 • TRUMPAS KINAS

24

1

 • TRUMPAS KINAS

Current Date
25

1

 • TRUMPAS KINAS

26

1

 • TRUMPAS KINAS

27

1

 • TRUMPAS KINAS

28

1

 • TRUMPAS KINAS

29

1

 • TRUMPAS KINAS

30

2

 • 13:00ISTORIJŲ KŪRIMO PRAKTINĖS DIRBTUVĖS SU MARK PRESSDEE

 • TRUMPAS KINAS

31

1

 • TRUMPAS KINAS

1
2

TAPK NARIUREGISTRUOK KŪRINĮ