Socialinis – kultūrinis fondas

PARAMA KŪRYBINIAMS PROJEKTAMS Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA, siekdama skatinti bei prisidėti prie Lietuvos kūrėjų darbų sklaidos, iniciatyvų, skatinančių audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų kūrybą, o taip pat siekdama padėti jauniems audiovizualinių kūrinių kūrėjams įsteigė Socialinį – kultūrinį fondą. Fondo veiklą bei finansavimo tvarką reglamentuoja 2019 m. balandžio 26 d. Visuotiniame narių susirinkime patvirtintos   Audiovizualinių kūrinių autorių socialinėms – kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų

kaupimo ir paskirstymo taisyklės.     Pagal patvirtintas taisykles lėšos gali būti skirtos audiovizualinio sektoriaus stiprinimui ir kūrybiškumo skatinimui, pavyzdžiui, rengiant:

  • renginius,
  • konkursus,
  • festivalius,
  • profesinės meistrystės dirbtuves,
  • konferencijas ar kitus panašius renginius, kuriuose naudojami audiovizualinių kūrinių autorių kūriniai, ir kitus renginius ar projektus, kuriuose stiprinamos TV ir kino kūrėjų profesinės kompetencijos.

Paraiškos priimamos du kartus per metus iki kovo 31 d. ir iki rugsėjo 30 d.  

 

AVAKA PARAMA NELAIMĖS ATVEJU   2018 m. visuotiniame narių susirinkime priimtas sprendimas prisidėti prie AVAKA narių socialinės gerovės, ir AVAKA Taryba sprendimu priimamos paraiškos vienkartinėms tikslinėms išmokoms. Socialinio fondo lėšos yra skiriamos išskirtinai tik AVAKA narių socialiniams poreikiams tenkinti.

 

Iš Socialinio fondo gali būti skirtos vienkartinės išmokos:

– Nario mirties atveju jo artimiesiems;

– Nariui, įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio pasekoje Narys laikinai netenka darbingumo;

– Nariui, susirgus kritine liga;

– Kitais atvejais, kai Taryba priima sprendimą skirti tikslinę išmoką.

  Teikiamas laisvos formos prašymas.  

 

Paraiškas bei prašymus siųskite: justina@avaka.lt

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Current Date
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TAPK NARIUREGISTRUOK KŪRINĮ