LIETUVA

BALANDŽIO 24 D. VYKS VISUOTINIS AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. balandžio 24 d. 11:00 val. šaukiamas  Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

Nesusirinkus kvorumui, (1/2 asociacijos narių) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. balandžio 26 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;

2) Audito ataskaitos pristatymas;

3) Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>

4) Stebėtojų komisijos informacija;

5) Įstatų pataisų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>

6) Kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pataisų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>> 

7) Socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pataisų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>

8) Specialaus fondo aprašo tvirtinimas. Su dokumentais susipažinkite čia >>>

 

Dalyvių registracija 10:30 – 11:00 val.. Dalyviai, užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.