LIETUVA

KVIETIMAS Į PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Šiandien, balandžio 27 d., nesusirinkus kvoriumui (1/2 asociacijos AVAKA narių), Visuotinis AVAKA narių susirinkimas neįvyko.

 

2018 m. balandžio 30 d. 11:00 val. šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

Informuojame, kad pakartotinis Visuotinis AVAKA narių susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių dalyvių skaičiaus.

 

Pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;

2) Skaidrumo ataskaitos (įskaitant Veiklos ir Finansines ataskaitas) tvirtinimas;

Su dokumentais susipažinkite čia: skaidrumo ataskaita >>> AVAKA veiklos ataskaita >>>

3) Stebėtojų komisijos darbo reglamento tvirtinimas;

Su dokumentu susipažinkite čia >>>

4) Stebėtojų komisijos narių skyrimas;

5) Paskirstymo taisyklių (retransliavimo ir kompensacinio atlyginimo) pataisų tvirtinimas;

Su dokumentais susipažinkite čia: retransliavimo taisyklių pataisos >>>, kompensacinio atlyginimo pataisos >>>

6) Audiovizualinių kūrinių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pataisų tvirtinimas;

Su dokumentais susipažinkite čia: socialinio fondo tvarka >>>, socialinio fondo aprašas >>>  

 

Dalyvių registracija: 10:30-11:00 val.
Dalyviai, užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.

 

Primename, remiantis ATGTĮ nuostatoms ir pagal dabar galiojantį ATGTĮ 72(2) str. antrą dalį, atstovas gali atstovauti tik vienam jį įgaliojusiam kolektyvinio administravimo organizacijos (AVAKA) nariui.