LIETUVA

KVIETIMAS Į PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad šiandien, birželio 25 d., nesusirinkus kvoriumui (1/2 asociacijos AVAKA narių), Visuotinis AVAKA narių susirinkimas neįvyko.

 

2020 m. birželio 26 d. 11:00 val. šaukiamas pakartotis Visotinis AVAKA narių susirinkimas, kuris vyks Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Gedimino pr. 51 Vilniuje ( Meno erdvėje, (535 k., V a.)).

 

Informuojame, kad pakartotinis Visuotinis AVAKA narių susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių dalyvių skaičiaus. 

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.  Su dokumentais susipažinti galite čia.

2) Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas (įskaitant audito išvadą). Su dokumentais susipažinti galite čia.

3) Stebėtojų komisijos informacija.

4) Kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia.

5) Atlyginimo surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą paskirstymo taisyklių pakeitimų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia.

6) Socialinėms – kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimų tvirtinimas.  Su dokumentais susipažinti galite čia.

 

Dalyvių registracijos pradžia: 10:30 – 11:00. Dalyviai užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.

 

Atkreipiame dėmesį, kad siekdami užtikrinti Jūsų saugumą, prašome užpildyti dalyvavimo registraciją, jie jos dar nesate pateikę https://bit.ly/2Ux5cOW