LIETUVA

Visuotinis avaka narių susirinkimas

2024 m. balandžio 29 d. 11:00 val. šaukiamas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris vyks AVAKA patalpose Basanavičiaus 24, Vilniuje.

 

Nesusirinkus kvorumui (1/2 asociacijos narių) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024 m. balandžio 30 d. 15:00 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Vilniaus g. 41, Vilniuje.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;

2. Stebėtojų komisijos informacija;

3. Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas. Su ataskaita susipažnti galite čia >>>

4. Stebėtojų komisijos rinkimas.

 

2024 m. balandžio 30 d. po susirinkimo organizuojamas tarptautinės internetinės platformos Crew United, skirtos su audiovizualinėmis industrijomis susijusiems profesionalams ir įmonėms, pristatymas.

 

Crew United tai jau 27 metus veikiantis ir 9 kalbomis prieinamas portalas, kuris tapo industrijos tinklaveikos standartu Šiaurės ir Vidurio Europoje. Crew United atstovas Lietuvoje Romanas Matulis pristatys platformos teikiamas paslaugas ir naudas.

 

Kviečiame dalyvauti!