LIETUVA, RENGINIAI

KVIEČIAME Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) 11:00 val. šaukiamas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

Nesusirinkus kvorumui, (1/2 asociacijos narių) pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. balandžio 30 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 

1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;

 

2) Skaidrumo ataskaitos (įskaitant Veiklos ir Finansines ataskaitas) tvirtinimas;

Su dokumentais susipažinkite čia: skaidrumo ataskaita >>> AVAKA veiklos ataskaita >>>

 

3) Stebėtojų komisijos darbo reglamento tvirtinimas;

Su dokumentu susipažinkite čia >>>

 

4) Stebėtojų komisijos narių skyrimas;

 

5) Paskirstymo taisyklių (retransliavimo ir kompensacinio atlyginimo) pataisų tvirtinimas;

Su dokumentais susipažinkite čia: retransliavimo taisyklių pataisos >>>, kompensacinio atlyginimo pataisos >>>

 

6) Audiovizualinių kūrinių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pataisų tvirtinimas;

Su dokumentais susipažinkite čia: socialinio fondo tvarka >>>, socialinio fondo aprašas >>>

 

 

Dalyvių registracija: 10:30-11:00 val.

Dalyviai, užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.