LIETUVA

VISUOTINIS AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. balandžio 26 d.11:00 val. šaukiamas  Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris vyks AVAKA patalpose Basanavičiaus 24, Vilniuje (Įėjimas iš Algirdo g. 1, Vilniuje).

 

Nesusirinkus kvorumui, (1/2 asociacijos narių) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio 28 d. 11:00 val. Meno avilio „Sinemateka“, A. Goštauto g. 2, Vilniuje.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Darbotvarkės >>> ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;
  2. Stebėtojų komisijos informacija;
  3. Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas. Su ataskaita susipažinti galite čia >>>
  4. Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą, taisyklių pakeitimų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia >>>
  5.  Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių viešą paskelbimą taisyklių tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia >>>

Susirinkimo dieną AVAKA narių dalyvių registracija: 10:40-11:00 val.

 

Dalyviai, atvykę ir užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.