LIETUVA

VISUOTINIS AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMAS

2020 m. birželio 25 d. 11:00 val. šaukiamas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas kuris vyks Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Gedimino pr. 51 Vilniuje (Susitikimų kambaryje (204, II a.).)

 

Nesusirinkus kvorumui (1/2 asociacijos narių) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. birželio 26 d. 11:00 val. kuris vyks Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Gedimino pr. 51 Vilniuje ( Meno erdvėje, (535 k., V a.)).

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.  Su dokumentais susipažinti galite čia.

2) Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas (įskaitant audito išvadą). Su dokumentais susipažinti galite čia.

3) Stebėtojų komisijos informacija.

4) Kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia.

5) Atlyginimo surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą paskirstymo taisyklių pakeitimų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia.

6) Socialinėms – kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimų tvirtinimas.  Su dokumentais susipažinti galite čia.

 

Dalyvių registracijos pradžia: 10:30, pabaiga: 11:00. Dalyviai užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.

 

Atkreipiame dėmesį, kad siekdami užtikrinti Jūsų saugumą, prašome užpildyti dalyvavimo registracijąhttps://bit.ly/2Ux5cOW