LIETUVA

SEIMAS PRIĖMĖ SVARBIUS AUTORIŲ TEISIŲ REGULIAVIMO PAKEITIMUS

2022-03-24 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė itin svarbius ir reikšmingus Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ) pakeitimus. Kaip žinia, įstatymo pakeitimas – ilgas ir sudėtingas procesas. AVAKA atstovaudama savo narių interesus, keletą metų dalyvavo LR Kultūros ministerijos suformuotoje įstatymo pakeitimo darbo grupėje, kartu su kolegomis inicijavo, svarstė, derino įstatymo nuostatas. Šių pakeitimų perkėlimas į nacionalinę teisę sudarys palankesnes ir teisingesnes sąlygas atlyginti  audiovizualinių kūrinių teisių turėtojams ir atliepti jų interesus. Dalinamės svarbiausiomis ir aktualiausiomis naujovėmis, kurios palies mūsų narius, audiovizualinių kūrinių autorius ir gamintojus:

 

Pagrindinės įstatymo naujovės:

1. ATGTĮ nuo šiol įtvirtinta, kad autorių teisė gauti atlyginimą už kūrinių panaudojimą yra neatšaukiama ir neperleidžiama, kai šią teisę yra pavesta administruoti kolektyvinio administravimo organizacijoms. Ši naujovė užtikrins, kad kolektyvinio administravimo organizacijų surinktas autorinis atlyginimas būtų išmokėtas būtent autoriams, o ne autoriaus turtinių teisių perėmėjams;

 

2. ATGTĮ buvo išplėsta privalomo kolektyvinio administravimo taikymo sritis, į ją įtraukiant interaktyvias retransliuotojų (mokamos televizijos teikėjų) teikiamas paslaugas (catch-up, time-shifting). Dėl šios naujovės, autorių ir gretutinių teisių turėtojams bus surenkamas ir išmokamas papildomas atlyginimas;
3. ATGTĮ nuo šiol įtvirtinta visiškai nauja autorių ir atlikėjų teisė iš turtines teises perėmusių ar įgijusių asmenų kiekvienais metais gauti informaciją raštu apie kūrinių arba atlikimo panaudojimą, įskaitant duomenis apie (a) jų panaudojimo būdus, (b) už panaudojimą gautas pajamas (pagal kiekvieną panaudojimo būdą), ir (c) priklausantį atlygį (jeigu atlyginimas yra susietas su gautomis pajamomis arba pelnu). Šios teisės įtvirtinimas reikšmingai prisidės prie sutartinių santykių skaidrumo bei autorių galimybių geriau įvertinti savo perleidžiamų teisių ekonominę vertę;

 

 

4. ATGTĮ nuo šiol įtvirtintas aiškus sutarčių tikslinimo mechanizmas. Iki šiol ATGTĮ nenumatė jokio mechanizmo, kuris leistų autoriams reikalauti papildomo atlyginimo iš turtines teise perėmusių ar įgijusių asmenų tais atvejais, kai kūrinys tapo itin sėkmingu. Tačiau naujais įstatymo pakeitimais ATGTĮ buvo įtvirtinta visiškai nauja neatšaukiama autorių ir atlikėjų teisė reikalauti papildomo atlyginimo iš turtines teises perėmusių ar įgijusių asmenų, jeigu iš pradžių sutartas atlygis tapo neproporcingai mažas, palyginus su kūrinio ar kūrinio atlikimo sugeneruotomis pajamomis. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į autorių ir atlikėjų, kaip silpnesnės šalies, statusą, derybas dėl papildomo atlyginimo galės vesti autorių ir atlikėjų įgalioti asmenys, įskaitant kolektyvinio administravimo organizacijas.

 

Džiaugiamės šiais pakeitimais, kurie reikšmingai sustiprins autorių teisių apsaugą ir teisių turėtojams sudarys sąlygas gauti tinkamą atlygį už jų kūrybinės ir intelektinės veiklos rezultatus.

 

Plačiau: https://bit.ly/3DiQd0o