Socialinis-kultūrinis fondas

2021 rugsėjo 14 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.

Iki rugsėjo 30 d. kvieičiame teikti paraiškas AVAKA Socialiniam-kultūriniam fondui.
Daugiau informacijos bei paraiškos forma: https://avaka.lt/socialinis-kulturinis-fondas/