Socialinis-kultūrinis fondas

2022 rugsėjo 30 d. iki 2022 rugsėjo 30 d.

Iki rugsėjo 30 d. kvieičiame teikti paraiškas AVAKA Socialiniam-kultūriniam fondui.
Daugiau informacijos bei paraiškos forma: https://avaka.lt/socialinis-kulturinis-fondas/