LIETUVA

PASIRAŠYTAS SUSITARIMAS TARP AUTORIŲ TEISES GINANČIŲ ORGANIZACIJŲ IR LIETUVOS RETRANSLIUOTOJŲ

Šiandien, gegužės 30 d.,  asociacijos AVAKA, LATGA, AGATA ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA) pasirašė ilgalaikį – 9 metų susitarimą (licencinę sutartį).

 

Šiuo susitarimu Lietuvos kabelinių televizijų operatoriai per 9 m. sumokės apie 22 mln. eurų, kurie bus paskirstyti teisių turėtojams už kūrinių retransliavimą kabelinių operatorių tinklais.

 

AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas sako: „Sveikinu kolegas ir partnerius, kad po sunkių ir ilgų derybų pasiekėme bendrą rezultatą. O taip pat labai noriu pasidžiaugti, jog šis susitarimas yra ne tik dėl atlyginimo surinkimo mūsų asociacijų atstovaujamiems teisių turėtojams, bet ir sutarimas bendrai veikti rinkoje, siekiant mažinti nelegalaus turinio naudojimo atvejus, mažinti piratavimą ir daromą žalą visai Lietuvos kūrybinei bendruomenei. Manau, kad tai puikus teisių turėtojų ir kūrinių naudojų produktyvaus bendradarbiavimo pavyzdys.“

 

Nuotraukoje: AGATA direktorės pavaduotojas Mindaugas Budvytis, LTOA prezidentas Paulius Živatkauskas, LKTA prezidentė Vaiva Žukienė, LATGA direktorius Jonas Liniauskas, AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas.