LIETUVA

PAKARTOTINIS VISUOTINIS AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMAS

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. šauktas asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas neįvyko.

 

Nesusirinkus kvorumui, (1/2 asociacijos narių), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas šį penktadienį, 2022 m. balandžio 29 d. 14:00 val. Meno avilio „Sinemateka“, A. Goštauto g. 2, Vilniuje, ir įvyks nepaisant susirinkusių skaičiaus.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;
  2. Stebėtojų komisijos informacija;
  3. Skaidrumo ataskaitos tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia >>>
  4. Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą, pakeitimų tvirtinimas. Su dokumentais susipažinti galite čia >>>
  5. LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimų pristatymas. 

Susirinkimo dieną AVAKA narių dalyvių registracija: 13:40-14:00 val..   Dalyviai, atvykę ir užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.