LIETUVA

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS XI-IEMS LIETUVOS KINO APDOVANOJIMAMS „SIDABRINĖ GERVĖ“

Lietuvių kino akademija skelbia kvietimą teikti paraiškas XI-ms Lietuvos kino apdovanojimams “Sidabrinė gervė”.

 

Apdovanojimai yra teikiami už kino filmus, kurių viešai prieinama oficiali peržiūra (vaidybinio ilgametražio filmo – ne mažiau kaip 5 (penkios) komercinės peržiūros) įvyko nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.

 

Kūrinio sukūrimo pabaiga laikoma įvykus oficialiai nacionalinei premjerai.

 

Apdovanojimams gali būti teikiami tik nacionaliniai filmai. Sąvoka „nacionalinis filmas“ turi būti suprantama taip, kaip ją apibrėžia LR Kino įstatymas.

 

Paraišką pateikti turi teisę filmo/audiovizualinio kūrinio teisių turėtojas (pvz. prodiuseris). PARAIŠKA >>>

 

Paraiškų teikimo ir vertinimo terminai: Užpildytos paraiškos pateikiamos TIK elektroniniu būdu nuo 2018 metų kovo mėn. 28 d. 00:00 iki 2018 metų balandžio mėn. 15 d. 24:00.

 

Taryba sudaro Atrankos vertinimo komisiją iki 2018 m. balandžio 15 d. Komisija pradeda darbą 2018 m. balandžio 16 d., Komisijos protokolas pateikiamas Tarybai iki 2018 m. gegužės 9 d. 18 val.

 

Laureatus iš nominuotųjų sąrašo kiekvienoje kategorijoje renka LiKA tikrieji nariai slaptu balsavimu elektroniniu būdu nuo 2018 m. gegužės 11 d. 00.00 val. iki 2018 m. birželio 4 d. 24.00 val.

 

Susumuotus LiKA narių balsavimo rezultatus Tarybos patvirtinta advokatų kontora pateikia Tarybos pirmininkui/-ei arba jo/jos įgaliotam Tarybos nariui ne anksčiau nei 3 val. iki paskelbtos Apdovanojimų ceremonijos pradžios.

 

2018 metais apdovanojimai bus teikiami oficialaus renginio metu Vilniuje. Apdovanojimų data bus skelbiama vėliau.

 

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teirautis:
VšĮ Lietuvių kino akademija
Direktorė Lina Buzelytė tel. 8 679 55935 | info@lika.lt