LIETUVA

KINO OPERATORIUS R. GREIČIUS: AUTORIAI LIETUVOJE NESIJAUČIA SAUGŪS

Kokie yra mokestiniai autorių įsipareigojimai Lietuvoje? Kokios jų socialinės garantijos? Kaip sudaryti sutartis? Kuo turi būti paremtas kūrėjų ir gamintojų bei platintojų bendradarbiavimas? Kino ir televizijos srityje dirbantiems autoriams tai yra kasdienės svarbos klausimai, į kuriuos jie patys neretai pristinga laiko ar išmanumo atsakyti.

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA rengia seminarų ciklą „Kita kūrybos pusė“, skirtą televizijos ir kino produkcijos kūrėjams. Seminaruose bus pateikiami aiškūs atsakymai į klausimus apie filmų ir televizijos laidų autorines teises, kūrėjų socialines garantijas, kūrinių generuojamą ekonominę naudą ir finansinius aspektus, ES politiką autorių teisių srityje ir kt.

Pirmają paskaitą skaitė Intelektinės teisės mokslininkas, advokatas dr. Ąžuolas Čekanavičius. Šiame seminare apsilankęs Europos kino akademijos narys, vienas garsiausių lietuvių operatorių, Čekų liūto ir Sidabrinės gervės laureatas Ramūnas Greičius teigė gavęs svarbios informacijos.

„Sužinojau, kad bet kokia sutartis tarp manęs ir filmo gamintojo gali būti traktuojama kaip autoriaus teises nusakanti sutartis. O neaprašius autorinių teisių pasidalinimo sutartyje, tos teisės automatiškai atitenka filmo gamintojui, – pasakojo R.Greičius. – Sutarėme su AVAKA, kad seminarų metu padės sukurti autorinių teisių sutarties šabloną. Išsiaiškinau, kad perduodant duomenis apie atskirų autorių nufilmuotus filmus negali tikėtis automatiškai informacijos perdavimo į sąrašus, pagal kuriuos skirstomas tuščios laikmenos mokestis.“

Kino kūrėjas tokius seminarus rekomenduotų ir savo kolegoms. „Lietuvoje nėra funkcionalių audiovizualinio sektoriaus kūrybos žmonių profesinių sąjungų. Autoriai Lietuvoje nesijaučia saugūs. Visos problemos, atsirandančios norint apginti savo tiek turtines, tiek neturtines teises, remiasi į pačių autorių išprusimą. Tokie seminarai mums tą išprusimą dalinai suteikia”, – įsitikinęs R.Greičius.

Seminarų ciklas „Kita kūrybos pusė“ ir toliau vyks Vilniaus mokytojų namuose, nemokamai. Artimiausias seminaras – vasario 26-ąją, jo tema – Autorių ir prodiuserių bendradarbiavimas. Kovo 26 d. seminare bus diskutuojama apie mokestinius autorių įsipareigojimus.

Šiuo projektu AVAKA siekia skatinti autorius domėtis savo teisėmis ir mokėti jomis tinkamai pasinaudoti ir apsisaugoti. Projektas dalinai finansuojamas pagal Kultūros ministerijos kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą.

Nuotrauka iš LIKA archyvo