LIETUVA

IEŠKOMI TEISIŲ TURĖTOJAI

AVAKA ieško audiovizualinių kūrinių teisių turėtojų dėl atlyginimo už 2011-2013 m. kabelinę retransliaciją

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA administruodama audiovizualinių kūrinių kabelinę retransliaciją, surenka ir paskirsto atlyginimą teisių turėtojams. Šią veiklą AVAKA vykdo nuo 2011 m. ir šiai dienai yra atlikusi tris paskirstymus: už 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. bei išmokėjusi prodiuseriams ir kitiems teisių subjektams jiems priklausantį atlyginimą. Tačiau yra tokių kūrinių, už kuriuos atlyginimas  nėra išmokėtas dėl to, kad nėra identifikuoti teisių turėtojai ar pateiktos kūrinių registracijos. Todėl prašome peržiūrėti pateikiamus  Kūrinių, už kuriuos dar nėra išmokėtas atlyginimas už kabelinę retransliaciją sąrašus : 2011 m. 2012 m. 2013 m.  ir kreiptis į AVAKA dėl atlyginimo išmokėjimo el. paštu: inga@avaka.lt, telefonu : (+370) 620 52 877.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis AVAKA taisyklėmis neidentifikavus ir neišmokėjus atlyginimo teisių turėtojams, atlyginimas yra saugomas 3  metus. Jeigu per šį laikotarpį teisių turėtojai nesikreipė į AVAKA dėl jiems priklausančio atlyginimo,  pasibaigus šiam laikotarpiui, neišmokėtas atlyginimas yra iš naujo perskirstomas visiems teisių turėtojams, kurių AV kūriniai buvo panaudoti per paskirstymo laikotarpį, einantį po praėjusių trejų metų laikotarpio. Taigi neatsiradus kūrinių, retransliuotų per 2011 m., teisių turėtojams iki 2015 m. lapkričio 1 d., likęs neišmokėtas atlyginimas bus pridėtas prie atlyginimo, kuris bus skirstomas 2015 m. už kabelinę retransliaciją.

 

AVAKA paskirstymą už kabelinę retransliaciją atlieka kartą per metus iki gruodžio 31 d. (iki 2015 m. gruodžio 31 d. bus atliktas paskirstymas už 2014 m.)