LIETUVA

GEGUŽĖS 31 D. ĮVYKO PAKARTOTINIS AVAKA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Informuojame, kad gegužės 31 d. įvyko pakartotinis AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti šie dokumentai:

1) Audiovizualinių kūrinių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarka >>>
2) Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas >>>
3) Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas >>>
4) Narystės sąlygos ir  teisių turėtojų atstovavimo ne narsytės pagrindu tvarka >>>
5) Investicijų valdymo tvarkos aprašas >>>
6) Kolektyvinio administravimo atskaitymų ir kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų tvarkos aprašas >>>
7) Į valdymo organus paskirtų ar išrinktų asmenų interesų deklaravimo tvarkos aprašas >>>
8) Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą, paskirstymo taisykės >>>
9) Kompensacinio atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, paskirstymo taisyklės >>>
 
  Taip pat AVAKA narių Visuotiniame susirinkime patvirtini AVAKA įstatai.  Su jų pakeitimais susipažinti galite čia >>>