LIETUVA

GEGUŽĖS 29 D. VISUOTINIS AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017 m. Gegužės 29 d. 11:00 val. šaukiamas  Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, (1/2 asociacijos narių) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2017 m. Gegužės 31 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

 

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
2) Audiovizualinių kūrinių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos tvirtinimas. Dokumentai >>>
3) Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
4) Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
5) Narystės sąlygos ir  teisių turėtojų atstovavimo ne narsytės pagrindu tvarkos tvirtinimas. Dokumentai >>>
6) Investicijų valdymo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
7) Kolektyvinio administravimo atskaitymų ir kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
8) Į valdymo organus paskirtų ar išrinktų asmenų interesų deklaravimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
9) Įstatų pakeitimai ir tvirtinimas. Dokumentai >>>
10) Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą, paskirstymo taisyklių pakeitimai ir tvirtinimas. Dokumentai >>>
11) Kompensacinio atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, paskirstymo taisyklių pakeitimai ir tvirtinimas. Dokumentai >>>
 
 
Dalyvių registracijos pradžia: 10:30; pabaiga:11:00. 

Dalyviai užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.