LIETUVA, PASAULIS

EUROPOS KŪRĖJUS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS PASISAKĖ UŽ TRANSLIAVIMO IR RETRANSLIAVIMO TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS

Tokios organizacijos kaip FERA, CISAC, GESAC, EUROCOPYA, AGICOA , FSE, W&DW ir kitos palaikomuoju raštu išreiškė pritarimą dėl transliavimo ir retransliavimo teisės aktų modernizavimo Europos šalių lygmeniu.

 

Europos kūrėjus ir nepriklausomus prodiuserius atstovaujančios organizacijos palaiko ES iniciatyvas daryti pakeitimus ir skatina operatyviai veikti priimant sprendimus.

 

Palaikomuoju raštu organizacijos pasisako už:

–          Operatyvų esamų problemų sprendimą bei įstatyminės sistemos tobulinimą ypač atsižvelgiant į palankias sąlygas transliuoti ir retransliuoti internetu.

–          Teisingo atlyginimo už skaitmeninį turinį teisių turėtojams bei kūrėjams paskirstymo mechanizmo kūrimą.

–          Platesnį transliuojamų programų naudojimą.

 

Taip pat svarstoma tokių platformų kaip „YouTube“ teisinė atsakomybė skaitmeninio turinio atžvilgiu. Siekiama, kad tokios platformos privalėtų prisiimti atsakomybę už jose talpinamą turinį ir mokėtų sąžiningą atlygį teisių turėtojams bei kūrėjams už platformoje patalpintus audiovizualinius kūrinius. >>>

 

Plačiau skaitykite >>> 

 

Nuotrauka: https://www.cisac.org/