LIETUVA, PASAULIS

Europos Komisija patvirtino Europos animacijos planą

Europos komisija, bendradarbiaujant su suinteresuotomis audiovizualinio sektoriaus institucijomis, siekdama plėsti nuolat tobulėjantį ir augantį animacijos sektorių,  paskelbė Europos Animacijos planą (Animation-Plan-for-Europe).

 

Šiuo planu siekiama populiarinti animaciją, kurti ją kokybišką ir prieinamą visomis kalbomis.

 

Pagrindiniai plano tikslai 5-iems metams:

1. Skatinti animacijos prieinamumą Europos Sąjungoje.
2. Sukurti patrauklias darbo vietas Europoje talentams iš viso pasaulio. Populiarinti animaciją akademinėje aplinkoje įtraukiant jaunimą.
3. Sukurti palankias sąlygas gauti finansavimą tiek didelėms, tiek mažoms įmonėms, kad jos turėtų galimybę plėstis.

 

Daugiau informacijos >>>