LIETUVA

EUROPIETIŠKŲ SERIALŲ KŪRIMAS: NEATRASTA LIETUVOS KINO KŪRĖJŲ NIŠA?

Vakar „Kūrybiška Europa“ MEDIA atstovė Austėja Milvydaitė asociacijos AVAKA organizuojamoje konferencijoje su Holivudo legenda Neil Landau „The art & craft of writing for TV & film“ pristatė plačias finansavimo galimybes Lietuvos kino kūrėjams.

 

Kokybiško televizinio turinio, įskaitant serialus, skirtus transliuoti ir skaitmeninėse platformose, rėmimas tampa vis didesniu prioritetu įvairiems fondams – tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu, tarpvalstybiniu lygmeniu. Anksčiau dažniausiai tik nuo transliuotojų buvę priklausomi serialų kūrėjai, dabar turi vis daugiau galimybių teikti paraiškas įvairioms institucijoms ir programoms, kurios su dideliu susidomėjimų laukia naujų projektų.

 

Nacionaliniu lygmeniu, nuo 2012 m. veikiantis ir įvairius meninius kino projektus remiantis Lietuvos kino centras, siūlo galimybę kūrėjams gauti individualią stipendiją TV dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti. Paraiškos individualiai stipendijai priimamos kartą per metus, lapkričio mėn. apie jų priėmimo sąlygas paskelbus Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Skiriamos stipendijos dydis – 600 eurų/mėn. iki 12 mėn. laikotarpiui, taikoma pirmenybė jauniems (iki 35 m. kūrėjams). Daugiau informacijos: čia.

 

Animacijoms kūrėjams galimybių dar daugiau – jie gali teikti paraiškas kelių dalių animacinio filmo parengiamųjų darbų ir gamybos finansavimui, kurio intensyvumas gali siekti net iki 90 procentų serialo biudžeto. Plačiau: čia.

 

Lietuvos serialų kūrėjai taip pat turi galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata ir Lietuvoje kuriamo projekto finansavimui iš privačių rėmėjų pritraukti iki 30% filmo gamybos biudžeto Lietuvoje sumos. Schemą atitinkantys serialai: animaciniai kelių dalių filmai, kurių bendra trukmė yra ne trumpesnė nei 24 minutės, televizijos dramos filmai (kai vienos serijos trukmė yra ne trumpesnė nei 30 minučių ir sezono serijų skaičius neviršija 25) bei dokumentiniai kelių dalių projektai, kai bendra trukmė ne trumpesnė nei 50 minučių. Mokestine lengvata yra pasinaudoję tokių Lietuvoje kuriamų televizijos serialų kaip „Laisvės kaina“, „Pasmerkti“ gamintojai. Daugiau apie mokestinės lengvatos taikymo sąlygas: čia.

 

Serialus, turinčius stiprų tarptautinį potencialą, kuriančios įmonės dėl finansavimo gali kreiptis į Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA, remiančią Europos audiovizualinę industriją. Parama aukšto meninio lygio ir pridėtinę vertę Europai kuriančiam televiziniam turiniui, kertančiam valstybių sienas, pastaraisiais metais yra viena iš svarbiausių MEDIA krypčių, ir prioritetu išliks naujoje „Kūrybiška Europa“ programoje 2021-2027 m.

 

Serialų prodiuseriai dar tik vystantys savo projektą, gali dalyvauti „Vieno projekto“ arba „Projektų vystymo“ finansavimo schemoje. Kuriamas serialas turi demonstruoti aukštą kūrybinę ir meninę vertę, kultūrinę įvairovę, plačios tarpvalstybinės sklaidos potencialą – gebėti pritraukti ne tik vietinę, bet ir kuo didesnę Europos ir tarptautinę auditorijas. Itin vertinamas bendradarbiavimas su kitų MEDIA programoje dalyvaujančių šalių profesionalais, bendra tarptautinė gamyba. Paraiškų vertinimo ekspertai nuo pat projekto vystymo pradžios nori matyti aiškiai suformuluotas ir kryptingas rinkodaros bei platinimo strategijas. Plačiau apie dalyvavimo konkurse sąlygas: čia. Tarp MEDIA finansuotų serialų yra šiuo metu lietuvių kompanijos VšĮ „Kino mintys“ kuriamas animacinis projektas „Linksmoji šokliukė“, kurio vystymo darbams 2016 m. skirti 60 000 eurų.

 

Prie gamybos etapo artėjančių projektų kūrėjai turi kitą galimybę – MEDIA „TV programavimo“ schemą, kurioje prie jau aptartų aukštų kokybinių reikalavimų, privalus ir bent trijų skirtingų Europos šalių transliuotojų įsitraukimas į projektą. Kaip ir kitoms schemoms MEDIA paprogramei pateiktų projektų atvejais, vertinamas serialų aktualumas, pridėti europinė vertė, turinio ir veiklos kokybė, projekto rezultatų sklaida ir prie jo dirbančios komandos profesionalumas ir užduočių pasidalijimas. Lietuvių kūrėjams naudinga ir tai, jog projektams iš šalių su mažu gamybiniu pajėgumu, prie kokių priskiriama ir Lietuva, skiriami papildomi taškai. Daugiau: čia.

 

Tiesioginį MEDIA finansavimą gauti, žinoma, nėra taip paprasta, nes konkursuose dalyvauja įmonės iš visų paprogramėje dalyvaujančių valstybių, o dėl riboto programos biudžeto, sėkmės procentas nėra labai aukštas. Kita vertus, kūrėjams labai naudinga patirtimi gali tapti dalyvavimas MEDIA remiamuose renginiuose: festivaliuose, projektų pristatymo renginiuose, forumuose, mokymuose. Anksčiau dedikuoti išskirtinai kino filmams, dabar festivaliai laukia ir aukštos kokybės televizinės dramos (ang. High-end drama), daugėja ir tame besispecializuojančių industrijos renginių. Tarp MEDIA finansuojamų – Prancūzijoje vykstantys serialų festivalis, forumas ir mugė „Series Mania“, serialų kūrėjų suvažiavimas „Serie Series“, tarptautinė mugė „MIPTV“. Tarptautiniai mokymai taip pat vis dažniau į programas įtraukia atskiras veiklas serialų kūrėjams: „Midpoint TV Launch“, „European TV Drama Lab“, ar „TorinoFilmLab“ organizuojama „SeriesLab“, kur 2017 m. savo kartu su italų televizija „Sky Italia“ kuriamą serialą „Beehive“ vystė lietuvių scenaristai Domantė Urmonaitė ir Martynas Mendelis.

 

Sėkmingo serialo formulė susidaro iš daug skirtingų sudedamųjų, tačiau būtent finansiniai iššūkiai neretai tampa vienais iš sunkiausių įveikti. Dabartinė situacija Europoje ir pasaulyje leidžia manyti, kad susidomėjimas kokybiška televizine drama, tiek iš žiūrovų, tiek iš finansuotojų, toliau tik augs, taip kurdamas vis palankesnes sąlygas kūrėjams įgyvendinti savo idėjas, nuo kurių viskas ir prasideda. Galimybių yra – svarbu būti informuotais ir jomis suinteresuotais.

 

Taip pat renginyje „Baltijos-Amerikos Laisvės fondo“ atstovė Lietuvai Ingrida Laurinavičienė pristatė „Baltijos-Amerikos dialogo programą“ gauti finansavimą eksperto, konsultanto ar lektoriaus iš JAV vizitui. Programa skirta skatinti idėjų tarp Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų mainus bei skatinti bendradarbiavimą. Daugiau informacijos: čia.

 

Renginį organizuoja asociacija AVAKA,  iš dalies finansuoja Baltijos – Amerikos Laisvės Fondas. Partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kūrybiškos Europos MEDIA biuras Lietuvoje. Draugai: Kūrybinių industrijų fakultetas – VGTU, LMTA Kino ir televizijos katedra.