LIETUVA

DĖMESIO: VIENKARTINĖ IŠMOKA SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS KŪRĖJAMS

PRAŠYMĄ LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS TINKLAPYJE UŽPILDYTI GALITE JAU DABAR

 

Kur pildyti prašymą: https://www.ltkt.lt/?psl=stipendijos&do=konkursai&step=view&id=458

 

Kada pildyti: DABAR, nedelskite, kadangi išmokos išmokamos pirmumo principu. Pildant prašymą Jums tereikia nurodyt bendrinę informaciją apie save ir negautų pajamų dydį, kurių netekote dėl COVID-19, ir kurias galite pagrįsti.

 

Privalote: vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą (EVRK kodai 59.11, 90.01 arba 90.03), kuri turi būti įregistruota ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. ir vykdyta ne trumpiau kaip iki 2020 m. kovo 16 d. TAČIAU negalite kreiptis dėl išmokos jei skirta kūrybinės prastovos išmoka arba Lietuvos kultūros tarybos stipendija.

 

Išmokos šaltinis ir lėšų dydis: Lėšų šaltinis numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje. Dydis –  750 000 eurų.

 

Galimas išmokos dydis kūrėjui: 600, 1200 arba 1800 eurų.