LIETUVA

ATLYGINIMO UŽ RETRANSLIAVIMĄ PASKIRSTYMAS

AVAKA atliko retransliavimo atlyginimo už 2022 m. paskirstymą audiovizualinių kūrinių pirmojo įrašo gamintojams (prodiuseriams). Paskirstyta suma – 170 869,97 Eur – jau pradėta išmokėti.

 

Retransliavimo paskirstymas audiovizualinių kūrinių autoriams bus atliktas šių metų gruodžio mėnesį, kadangi 2022 m. pasikeitė situacija dėl audiovizualinių kūrinių autorių teisių gauti atlyginimą už kūrinių panaudojimą.

 

2022-05-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) pakeitimai. Vienas iš pakeitimų yra tai, kad pagal ATGTĮ 11 str. 4 d., kai autoriaus teises ar teisę gauti atlyginimą administruoja kolektyvinio administravimo organizacija, teisė gauti atlyginimą yra neatšaukiama ir neperleidžiama. 

 

Pagal bendrąją teisės taisyklę, civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka. ATGTĮ pakeitimo įstatyme nebuvo numatyta, jog ATGTĮ 11 str. 4 d. nuostatos galioja atgaline tvarka,  dėl to laikytina, kad ATGTĮ 11 str. 4 d. įtvirtintos nuostatos yra taikomos tik sutartims, kurios tarp audiovizualinių kūrinių autorių ir prodiuserių buvo sudarytos po šios nuostatos įsigaliojimo – po 2022-05-01.

 

Dėl to iki 2022-05-01 sudarytose sutartyse tarp audiovizualinių autorių ir prodiuserių gali būti numatytas autoriaus turtinių teisių perleidimas prodiuseriams, o sutartims, sudarytoms po 2022-05-01, būtų taikomi nauji ATGTĮ 11 str. 4 d. apribojimai.

 

Atsižvelgiant į tai, AVAKA jau kreipėsi į prodiuserius ir per nustatytą terminą prašo pateikti su autoriais sudarytas sutartis dėl audiovizualinio kūrinio sukūrimo. Sutarties sudarymo data yra atskaitos taškas, kuriuos subjektus laikyti turinčiais teisę gauti atlyginimą už retransliavimo teisės panaudojimą.

 

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis:

Simona Mikėnaitė

simona@avaka.lt

+370 698 56 140