LIETUVA

ATLIKTAS KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS PASKIRSTYMAS AUTORIAMS

Informuojame, kad AVAKA atliko dalinį paskirstymą savo atstovaujamiems autoriams už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (tuščios laikmenos atlyginimas) už 2019 metus.

 

Paskirstytas atlyginimas autorių sąskaitas pasieks artimiausiu metu ir apie priskaičiuotą atlyginimas kiekvienas bus informuotas elektroniniu paštu.

 

Pasiekus galutinį susitarimą derybose su kita kolektyvinio administravimo organizacija, bus išmokėta likusi autoriams priklausančio kompensacinio atlyginimo dalis. Apie tai informuosime atskiru pranešimu.