LIETUVA

APSAUGA NUO COVID-19 INFEKCIJOS RIZIKOS FILMAVIMO METU

Siekdamos palengvinti industrijos procesų optimizavimą, asociacijos AVAKA, NEPRIKLAUSOMŲ PRODIUSERIŲ ASOCIACIJA, LAPA bei VILNIAUS KINO KLASTERIS bendradarbiaujant su Čekijoje įsikūrusiu Europos kino industrijos sveikatos ir saugos institutu (European Institute for health and safety in film industry), kuris  rengia su darbo sauga kino industrijoje susijusias rekomendacijas, ir pristato TAISYKLES darbui filmavimo aikštelėse.

 

Parengtos TAISYKLĖS yra patvirtintos LR Sveikatos ministerijos. Jos nustato svarbiausius techninių ir organizacinių priemonių įdiegimo metodus. Bendradarbiaujant su institutu parengtos rekomendacinės instrukcijos darbui filmavimo metu, tačiau kiekvienas individualus filmavimo atvejis gali kelti skirtingus reikalavimus, dėl to kylant klausimams, visuomet rekomenduojama kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

 

Pateikiama 12 taisyklių, kuriomis turima vadovautis filmavimo metu, kad būstų išvengta rizikos nuo COVID-19 infekcijos.  Taip pat pridedama saugumo ANKETA, kurią turi pasirašyti filmavimo aikštelėje dirbantys asmenys.

 

Dėl dokumentų pateikimo anglų kalba, prašome kreiptis info@avaka.lt

TAISYKLĖS

ANKETA