LIETUVA

ATLIKTAS RETRANSLIAVIMO ATLYGINIMO PASKIRSTYMAS

Asociacija AVAKA atliko atlyginimo, už 2020 m. Audiovizualinių kūrinių retransliavimą kabelinių operatorių tinklais, paskirstymą AV kūrinių pirmo įrašo gamintojams (prodiuseriams) ir autoriams.

 

Per 2020 m. surinktas atlyginimas – 942 347,58 Eur (1,72% daugiau nei 2019 m.) – 45 % Lietuvos dalis, 55 % užsienio dalis. Po administracinių atskaitymų Lietuvos teisių turėtojams paskirstytas atlyginimas – 305 237, 74 Eur (autoriams – 152 618, 87 Eur, prodiuseriams – 152 618, 87 Eur).  Užsienio teisių turėtojams – 487 193, 7 Eur.

 

2020 m. kabelinių operatorių tinklais paskirstyme dalyvavo 1320 AV kūrinių. Bendra dalyvavusių paskirstyme audiovizualinių kūrinių trukmė – 639 089 minutės. Didžiausią dalį retransliuajamo laiko sudarė TV laidos, mažiausią – muzikiniai  klipai.

 

Remiantis AVAKA surinktais duomenimis, kviečiame susipažinti su koncentruota ataskaita apie 2020 m. audiovizualinių kūrinių retransliavimo paskirstymą: https://bit.ly/38Zjhvq

 

Priskaičiuotas atlyginimas teisių turėtojus pasieks artimiausiu metu – apie tai informuosime elektroniniu paštu.