LIETUVA

LR SEIMAS PATVIRTINO SIŪLOMUS ATGTĮ ĮSTATYMO PAKEITIMUS

Lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas priemė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimus, kurie užtikrins kokybiškesnį kompensacinio atlyginimo skyrimą audiovizualinių kūrinių kūrėjams bei realias galimybes blokuoti nelegalaus turinio platformas.

 

Skirtingos Įstatymo nuostatos turėtų įsigalioti nuo 2019 m. sausio ir balandžio mėnesių.

 

Numatomi esminiai pokyčiai:
20 str. 4, 9, 10 dalių pakeitimai, kurie apibrėžia kompensacinio atlyginimo paskirstymo sąlygas tarp kolektyvinio administravimo asociacijų.

 

78 str. Str. pakeitimai, numatoma galimybė teisių turėtojams ar kolektyvinio administravimo organizacijoms kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, siekiant taikyti sankcijas internetiniams tinklapiams, platinantiems neteisėtą turini, juos blokuojant.

 

Įstatymo 2 priedo papildymas, numatant kompensacinio atlyginimo tarifus už reprografijos įrenginius (kopijuokliai, spausdintuvai, skaitytuvai).

 

Visi įstatymo pakeitimai: http://bit.ly/2AUHIdd