LIETUVA

ĮVYKO PAKARTOTINIS VISUOTINIS AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMAS

Informuojame, kad 2021 birželio 3 d. įvyko pakartotinis AVAKA narių susirinkimas, kuriame:

 

  • Patvirtinta AVAKA skaidrumo ataskaita: https://bit.ly/3oMkb5J
  • Patvirtintas nauja auditoriaus įmonė UAB „Novus numerus“.
  • Patvirtinti kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimai: https://bit.ly/3oLUQZw