LIETUVA

BALANDŽIO 26 D. ĮVYKO PAKARTOTINIS AVAKA NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Informuojame, kad balandžio 26 d. įvyko pakartotinis AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti šie dokumentai:

  1. Skaidrumo ataskaita (įskaitant Veiklos ir Finansinę ataskaitą) >>>
  2. AVAKA įstatai >>>
  3. Kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklės >>>
  4. Socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarka >>>
  5. Specialaus fondo aprašas >>>