LIETUVA

AVAKA SKIRS PARAMĄ SAVO ATSTOVAUJAMIEMS NARIAMS NELAIMĖS ATVEJU

AVAKA turi džiugių naujienų savo nariams.  Dar 2018 m. visuotiniame narių susirinkime priimtas sprendimas prisidėti prie AVAKA narių socialinės gerovės, dėl to AVAKA Taryba priėmė sprendimą pagal atskirus prašymus skirti vienkartines tikslines išmokas:

  • Nario mirties atveju jo artimiesiems;
  • Nariui, įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio pasekoje Narys laikinai netenka darbingumo;
  • Nariui, susirgus kritine liga;
  • Kitais atvejais, kai Taryba priima sprendimą skirti tikslinę išmoką.

 

AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas sako, kad: „Mūsų asociacijos misija – būti arčiau kūrėjo. Tai daryti stengiamės kiekvieną dieną. Norime, kad mūsų atstovaujami nariai jaustų, kad esame ne tik jiems atlyginimą surenkanti ir išmokanti asociacija, bet ir jų gerove besirūpintys ir padedantys partneriai. AVAKA Socialinis kultūrinis fondas prisidės ne tik prie narių profesinio meistriškumo ir audiovizualinio sektoriaus stiprinimo, bet ir padės nariams ištikus nelaimei ar laikiniems sunkumams.”

 

AVAKA socialinis kultūrinis fondas yra sudaromas skiriant 5% nuo surinkto atlyginimo. Primename, jog prašymus dėl tikslinės išmokos skyrimo AVAKA nariai gali pateikti bet kuriuo metu ir jis bus nagrinėjamas artimiausiame Tarybos posėdyje, o paraiškas dėl kultūrinių renginių dalinio finansavimo AVAKA nariai gali teikti du kartus metuose: iki kovo 31 d. ir iki rugsėjo 31 d. Po minėtų datų, AVAKA Tarybos pirmame posėdyje įvertins pateiktas paraiškas ir priims sprendimus dėl dalinio finansavimo skyrimo.

 

Pagal galiojančią fondo tvarką, parama gali būti skiriama:

  • Remti veiklą, susijusią su audiovizualinių kūrinių autorių sklaida ir panaudojimu;
  • Kūrybos skatinimui ir sklaidai;
  • Vaikų ir jaunimo kūrybos skatinimui ir sklaidai;
  • Rengiant renginius, konkursus, festivalius ar kitus panašius renginius, kuriuose naudojami audiovizualinių autorių kūriniai ir kuriuos organizuoja juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą, kartu su AVAKA arba pati AVAKA.

 

Su paraiška ir lėšų skyrimo tvarka susipažinti galite čia: http://bit.ly/2KYN4Gu

Paraiškas teikti galite el. paštu: info@avaka.lt, nurodant „Paraiška Socialiniam – kultūriniam fondui”.