LIETUVA

AVAKA BENDRADARBIAUS SU MRU TEISĖS FAKULTETU

Lapkričio 5 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto l. e. dekanės pareigas doc. dr. Snieguolė Matulienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos „AVAKA” direktoriumi Dariumi Vaitiekūnu.
 
Sutartimi abi šalys įsipareigoja stiprinti teisės plėtrą, mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, seminarus, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus ir leidžiant teisės leidinius, vykdant studentų praktiką, remiant tarpusavio mokslo, profesinę bei kultūrinę veiklą.
 
 
Šaltinis (tekstas ir fotografijos): www.mruni.eu