LIETUVA

Atliktas „tuščios laikmenos“ paskirstymas autoriams

AVAKA atliko kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais dar kitaip vadinamą „tuščios laikmenos“ (toliau – TL) paskirstymą savo nariams – atstovaujamiems audiovizualinių (toliau – AV) kūrinių autoriams.

 

Atlyginimas AVAKA autorių sąskaitas pasieks jau netrukus – kiekvienas, kuriam bus priskaičiuotas atlyginimas, gaus informaciją el. paštu.

 

Šias metais skirstomo atlyginimo suma už 2020 m. yra mažesnė nei praėjusiais metais, atsižvelgiant į stipriai pasikeitusias aplinkybes.

 

Už 2019 m. AVAKA nariams, AV kūrinių autoriams, skirta suma (prieš administracinius atskaitymus) sudarė 123 348,75 Eur, o už 2020 m. – 61 528,26 Eur.

 

Kas daro įtaką atlyginimo dydžiui?

  1. TL atlyginimo proporcijos atskiroms kūrinių rūšims pasidalina remiantis atsakingos asociacijos AGATA užsakyto 2020 m. šalies gyventojų sociologinio tyrimo dėl muzikos, audiovizualinių ir kitų kūrinių kopijavimo (toliau – Tyrimas) rezultatus. Tyrimo rezultatai rodo, kad gyventojai AV kūrinius kopijavo mažiau. Kopijuotų kūrinių pasiskirstymas: AV kūriniai – 40 proc., vizualieji kūriniai 24 proc., rašytiniai – 20 proc., dramos kūriniai – 16 proc..

  2. TL atlyginimo dydis, skiriamas autoriams jau antrus metus iš eilės, yra dalinamas platesniam kūrinių ratui t.y. kūrinių apimtis prasiplėtė – šalia AV kūrinių autorių atsirado vizualiųjų, rašytinių ir dramos kūrinių autoriai.

Taigi, TL atlyginimo, skirto AV kūrinių autoriams, dydžiui poveikį turėjo šalies gyventojų įpročiai ir prasiplėtusi administruojamų kūrinių apimtis.

 

Primename, kad TL atlyginimo surinkimą, paskirstymą ir išmokėjimą, reglamentuoja LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos, LR Vyriausybės nutarimas, LR Kultūros ministro įsakymas, AVAKA paskirstymo taisyklės.