LIETUVA

KVIETIMAS Į PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Šiandien, gruodžio 5 d., nesusirinkus kvorumui (1/2 asociacijos AVAKA narių), Visuotinis susirinkimas neįvyko.

 

Gruodžio 7 d. 11:00 val. šaukiamas pakartotinis Visuotinis AVAKA narių  susirinkimas, kuris vyks  Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose, Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Informuojame, kad  susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių dalyvių skaičiaus.

 

DĖMESIO: Pasikeitus ATGTĮ nuostatoms ir pagal dabar galiojantį ATGTĮ 72(2) str. antrą dalį, atstovas gali atstovauti tik vienam jį įgaliojusiam kolektyvinio administravimo organizacijos (AVAKA) nariui.

 

Pakartotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas;

2) Licencinio tarifo už viešą kūrinių naudojimą tvirtinimas. Su dokumentu susipažinti čia >>>

3) Administravimo atskaitymo dydžio nustatymas už viešą kūrinių naudojimą;

4) Licencijų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Su dokumentu susipažinti čia >>>

5) Tarifų ir jų nuolaidų patvirtinimo bendrųjų sąlygų tvirtinimas. Su dokumentu susipažinti čia >>>

6) Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą, paskirstymo taisyklių pakeitimai ir tvirtinimas. Su dokumentu susipažinti čia >>>

7) Kompensacinio atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, paskirstymo taisyklių pakeitimai ir tvirtinimas. Su dokumentu susipažinti čia >>>

8) Dėl Viešosios įstaigos steigimo.

 

 

Dalyvių registracija: 10:30-11:00. Dalyviai, užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.